Onze werkgroep

De werkgroep Papoea Solidariteit organiseert elk jaar rond 5 februari, de verjaardag van de komst van het Evangelie in Papoea, samen met het Duitse Papua Partnerschafts Seminar en het West Papua Netzwerk, een Papoea Solidariteitsdag.  De eerstvolgende Papoea Solidariteitsdag is op zaterdag 4 februari 2017 in de Johanneskerk, Westsingel, Amersfoort.

Daarnaast probeert de werkgroep de belangstelling voor Papoea en de Papoea’s binnen de Nederlandse kerken en de Nederlandse samenleving levendig te houden.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
ds Henk van der Steeg, voorzitter
drs Anneke van Baal, secretaris
Trijntje Huistra, penningmeester
ds At Ipenburg, webmaster
Betty Ireeuw-Kaisiepo, lid
Jos Donkers, lid
Marry Sengkerij, lid

Bankrekening: NL98 INGB 0002 8899 23 t.n.v. Papua Solidariteitsdagen te Leeuwarden.

Uw giften zijn van harte welkom. Wij zijn voor de organisatie van onze activitweiten geheel afhankelijk van uw giften.

Sponsors: COPAN, de Nederlandse Franciscanen, HAPIN,  Kerk in Actie, SDSP en het West Papua Netzwerk, Duitsland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *