Alle berichten van s@M_n

ICP 2017: Call for more access to West Papua

Call for more access to West Papua

International Consultation on West Papua 22-24 February 2017 in Geneva, hosted by the World Council of Churches 

The call came at an international consultation hosted by the World Council of Churches with the International Coalition on Papua in Geneva.

The WCC general secretary, Rev. Dr Olav Fykse Tveit, who visited Papua in 2012 said the organisation supports the struggle for West Papuan human rights, and urges an end to ongoing violence and impunity.

He said the WCC backed the call for social and economic justice through serious dialogue and a concrete political process that seeks to address root causes of the present problems.

The round-table gathering included civil society proponents, human rights experts and diplomats who examined current patterns of human rights abuses in West Papua.

The gathering coincides with the 34th session of the UN Human Rights Council in Geneva, where seven Pacific nations this week raised concern about a lack of justice over serious and prolonged rights abuses in West Papua.

Indonesia denied allegation that it failed to address rights abuses in Papua, saying it always endeavoured to address violations, takes preventative measures and delivers justice.

However, the WCC website reported that this week’s consultation in Geneva had shown growing level of international concern about Papua.

Victor Mambor of the Papua Coalition for Law Enforcement and Human Rights said that the civil society group made a number of recommendation to the government of Indonesia.

As well as demanding open access to Papua for international journalists and human rights groups they called for ensuring “that perpetrators of the police and military responsible for past and present human rights violations in West Papua are prosecuted in public and fair trials, resulting in the appropriate sentences for perpetrators and the restitution, compensation and rehabilitation of victims”.

Meanwhile, the general secretary of the Pacific Conference of Churches based in Fiji, Rev. Francois Pihaate, said churches in the region were very concerned about violence in Papua.

West Papuan journalist Victor Mambor: “How can we as churches be ignorant of what is going on outside our own world? That is why we as churches are concerned,” he said.

A member of the Indonesian mission to the United Nations in Geneva, Denny Abdi, disputed the veracity of claims that nearly 5,000 Papuans were arrested last year for peacefully demonstrating their independence aspirations.

However, the WCC’s West Papuans representatives have said there is no trust between the people of West Papua and the government in Jakarta, rendering it “not possible to talk heart to heart about what is going on”.

“We have to talk, “said one member of the WCC’s Papua chapter. “As a church the prophetic voice needs to go beyond boundaries.”

 

Programma zaterdag 6 februari 2016 in Amersfoort

MENSWAARDIG SAMENLEVEN IN PAPUA

Solidariteitsdag 2016 in de Johanneskerk, Westsingel 30 te Amersfoort

10.30 uur: Ontvangst met koffie of thee

11.00 uur: Opening door Betty Ireeuw-Kaisiëpo

Gedenken van slachtoffers van geweld in Papua, Muzikaal Intermezzo

11.15 uur Helpen die geen helper heeft, door ds. Abraham Ungirwalo uit Wamena

12.00 uur Mensenrechten in Papua 2015, door Norman Voss van het West Papua Netzwerk

12.30 uur Korte introducties op de gespreksgroepen:

Leonie Tanggahma over het ULWP

Jantinus Weggemans, David Itaar en Iko Zijlstra over projecten in Papua

13.00 uur: Lunch

14.00 uur: In gesprek met:

1:  ds. Abraham Ungirwalo over het diaconaat van de gemeente

2:  Norman Voss over mensenrechten

3:  Leonie Tanggahma over het ULWP

  1.  Jantinus Weggemans, David Itaar en Iko Zijlstra over hulpprojecten

15.00 uur Thee, daarna Muzikaal Intermezzo

15.30 uur Forumgesprek met samenvatting en conclusies

16.15 uur: Afsluiting van de dag, gebed en zingen van Hai Tanahku Papua

De Papoea Solidariteitsdag 2013

Dialoog en Landrechten

Sinds 1998, het einde van de Suharto-tijd, is er in Indonesië een proces van democratisering op gang gekomen. Er is een verscheidenheid aan politieke partijen, er zijn vrije verkiezingen en kritische media. Maar niet allen profiteren van deze positieve ontwikkelingen. De Indonesische regering miskent de rechten van de inheemse volken. In het bijzonder de  Papua’s hebben hier onder te lijden. Het leger en de politie spelen daarbij een grote rol. Mensenrechtenschendingen vinden veelvuldig plaats en blijven onbestraft.

De kerken hebben het afgelopen jaar 2012 uitgeroepen tot Jaar van de Dialoog. Ze vragen om een internationale dialoog met Jakarta, waarbij ook de Papoea’s in de diaspora een rol moeten spelen. Wat is de inhoud van zo’n dialoog en wat zijn de kansen er voor?

Schrijnend is de situatie wat betreft de landrechten. De Indonesische staat beschouwt zich als eigenaar van het land tenzij er schriftelijke eigendomspapieren zijn (en die zijn er zelden). De regering stelt op grote schaal land dat toebehoort aan de oorspronkelijke bewoners beschikbaar aan grote ondernemingen. In de omgeving van Merauke staat een megaproject op stapel, waarvoor maar liefst 1,2 miljoen hectare land onteigend wordt. Er zijn plannen voor in totaal 7 miljoen hectare!

De gevolgen: De bewoners blijven achter zonder toegang tot hun  land en dus zonder middelen van bestaan. Velen vervallen tot armoede. Maar ook worden de traditionele culturen vernietigd en worden de basismensenrechten met voeten getreden. Bossen worden gekapt en vervangen door een monocultuur van oliepalmen of eucalyptusbomen. Bodemschatten als koper, goud, nikkel, gas en olie worden geroofd. Dit alles ten koste van het milieu. Daarbij komt dat de vervuiling van rivieren en bodem de gezondheid van de bewoners bedreigt. En ze blijven arm.

Wat betekent dit alles voor de Papoea’s en voor de dialoog? En wat kunnen wij (individueel, als kerken en groepen, als land en volk) doen om solidair te zijn met de Papoea’s?

Onze gasten waren:

  • Zefnat Zouter Paulus Kudubun, predikant van de GKI TP in Kaliki, Kabupaten Merauke, Papua
  • Septer Manufandu, coördinator van het Papua Vredesnetwerk JDP, voorzitter van Foker LSM, Papua
  •  Leonie Tanggahma, ELSHAM, Den Haag
  • Liem Sioe Liong, KODEMO Consultancy, Amsterdam, Jakarta en TAPOL

Verder werkten mee:
Betty Ireeuw-Kaisiëpo, dagvoorzitter;
Joop Roemajauw en Sulaiman Watofa, muziek en zang;
Frank Hubatka, vertaling

Verslag

Landroof in een vergeten land, Selma Zijlstra in Vice Versa. Vakblad voor Ontwikkelingssamenwerking, 11 februari 2013

Fotoverslag

Het fotoverslag van de Papua Solidariteitsdag bestaat uit ruim 200 foto’s, verdeeld in 5 delen van elk 48 foto’s:

klik hier voor deel 1

klik hier voor deel 2

klik hier voor deel 3

klik hier voor deel 4

klik hier voor deel 5

naar boven

De Papoea Solidariteitsdag 2014

Leven en Hoop van Papoea Jongeren

Hoe ziet de toekomst voor de Papoea’s eruit?

Zaterdag 1 februari 2014 in  de Johanneskerk, Westsingel, Amersfoort.

Het Land Papoea staat voor immense problemen: In 1962 overgedragen aan Indonesië, zonder instemming van vertegenwoordigers van de Papoea’s, in  1969 een gemanipuleerd referendum en daarna in 2001 een mislukte ‘speciale autonomie.’ Falend onderwijs, te kort schietende gezondheidszorg, landroof, straffeloosheid, massale mensenrechtenschendingen, transmigratie, Papoea’s zijn een bedreigde minderheid in eigen land geworden. Kortom: Heeft de Papoea jeugd nog een toekomst?

Voor deze solidariteitsdag hebben we een aantal Papoea jongeren uitgenodigd.  We vragen hen: Wat is jullie hoop? Hoe zien jullie de toekomst voor jullie land en jullie volk? Hoe kunnen wij hier daarbij onze solidariteit met jullie laten zien?  Hoe zien jullie je eigen plaats? Wat is de rol van jullie geloof en van jullie kerk?

Onze hoofdspreker was Dr. Benny Giay uit Jayapura. Hij is voorzitter van de synode van de KINGMI Papua Kerk en directeur van het Master’s Program Kerk en Samenleving van de Theologische Hogeschool Walter Post in Sentani.
Verder werkten mee de studenten Dolfina Mansnembra (Münster), Daniël Dawir, Ligya Giay (Leiden), Grace Windesi (Utrecht), Melvin Ireeuw, Miko Mamoribo-Karels, en twee studenten uit Leipzig

Betty Ireeuw-Kaisiëpo was de dagvoorzitter; Joop Roemajauw en Grace Windesi verzorgden de muziek en de zang

Videoverslag hier …. en  Fotoverslag:

Organisatie
Deze dag werd georganiseerd door de werkgroep Papoea Solidariteit, met steun van Kerkinactie van de Protestanste Kerk Nederland, COPAN, Papua Vrouwen Nederland, Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat (SDSP), HAPIN, en  het West Papua Netzwerk, Duitsland

***